Pages Navigation Menu

Nasze cele

Głównym zadaniem Willi Radogoszcz jest prezentowanie historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem Grodziska Mazowieckiego oraz okolic. Podejmujemy różnorodne działania mające na celu zachowanie pamięci, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Treści ważne i istotne dla tworzenia tożsamości przekazujemy poprzez anegdotę, zabawę, dźwięk i obraz. Popularyzujemy wiedzę historyczną, etnograficzną i archeologiczną. O ludziach i wydarzeniach związanych z ziemią grodziską opowiadamy w sposób ciekawy, nietuzinkowy i nowoczesny. Zabytki kultury materialnej i duchowej przedstawiamy szerokiemu kręgowi odbiorców, nie umniejszając znaczenia i wartości prezentowanych treści. Poprzez organizowane wystawy, spotkania popularnonaukowe, koncerty, wieczory opowieści i warsztaty odkrywamy zapomniane tradycje, wnikamy w przeszłość miasta i regionu od pradziejów po historię najnowszą. Naszym celem jest stworzenie miejsca sprzyjającego aktywnemu uczestnictwu w tworzeniu kultury. Chcemy dawać szansę tym, którzy chcą rozwinąć potencjał własnej kreatywności. Zapraszamy do świadomego odbioru kultury, ale również do jej tworzenia, dzielenia się swoimi pasjami, umiejętnościami, zdobytą wiedzą i odwagą kroczenia własnymi ścieżkami artystycznymi.