Pages Navigation Menu

REGULAMIN

1. Zajęcia w Willi Radogoszcz i Willi Niespodzianka odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.30 – 14.30.

2. Chęć uczestnictwa w lekcji należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed planowaną wizytą w Willi Radogoszcz wysyłając zgłoszenie na adres mailowy radogoszcz@centrumkultury.eu bądź telefonując pod numer tel. 22 755 51 45.

3. W przypadku odwołania zajęć należy powiadomić organizatora zajęć nie później niż 3 dni przed planowanymi zajęciami.

4. Zajęcia przeznaczone są dla grup  zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i zawodowych.

5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach nie może przekraczać 25 osób.

6. Obecność i udział w zajęciach nauczyciela/opiekuna grupy jest obowiązkowa. Opiekunowie grupy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

7. Czas trwania zajęć od 45 do 60 minut (zależnie od tematu zajęć i wieku odbiorców).

8. Zajęcia są bezpłatne.

9. Grupa zgłaszająca się na zajęcia edukacyjne jest zobowiązana do przyniesienia obuwia na zmianę oraz dostosowania się do poleceń instruktora podczas zajęć.

10. Decydując się na udział w bezpłatnych zajęciach uczestnicy bądź opiekunowie wyrażają zgodę na publikowanie dokumentacji fotograficznej na stronie www oraz w mediach społecznościowych. Wykonana dokumentacja służy jedynie celom informacyjnym bądź jest wykorzystana do promocji działań placówki (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że

Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach.
Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera.

Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.