Pages Navigation Menu

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Zmieniamy się dla Was.

ROLNIK, RABIN I HRABINA.
Opowieści z Ziemi Chełmońskiego w formie teatrzyku kukiełkowego, realizowanego z grupą. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenia: Małgorzata Krasna-Korycińska – archeolog, historyk-mediewista, muzealnik i rekonstruktor.

Słowianka z Grodziska prelekcja z wykorzystaniem akcesoriów  i strojów historycznych. Opowieść  o najstarszych śladach Słowian w regionie aż po życie codzienne na wczesnośredniowiecznym grodzisku. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenia: Małgorzata Krasna-Korycińska – archeolog, historyk-mediewista, muzealnik
i rekonstruktor.

Ziemia naszym domem – zajęcia z edukacji ekologicznej. Cykl zajęć obejmuje siedem tematów, ustalanych z grupą. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenie:
Fundacja Musszelka – Głównym celem Musszelki jest edukacja ekologiczna i kulturowa dzieci i młodzieży w duchu głębokiej ekologii.

Początki kaligrafii.
Lekcja o średniowiecznym piśmie odręcznym, warsztat kaligrafii piórem. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenie: Mariola Goździkowska

Nie święci garnki lepią.
Opowieść o garncarstwie połączona z warsztatem. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenie: Aldona Józefowicz

Lekcje historyczne z Łukaszem Nowackim,  w formie spaceru, opowieści i spotkania z zabytkami. Zapisy u przewodnika tel.: 785-369-300 – Łukasza Nowackiego