Pages Navigation Menu

GRUPY PRZEDSZKOLNE

ROLNIK, RABIN I HRABINA.
Opowieści z Ziemi Chełmońskiego w formie teatrzyku kukiełkowego, realizowanego z grupą. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenia: Małgorzata Krasna-Korycińska – archeolog, historyk-mediewista, muzealnik i rekonstruktor.

Słowianka z Grodziska prelekcja z wykorzystaniem akcesoriów  i strojów historycznych. Opowieść  o najstarszych śladach Słowian w regionie aż po życie codzienne na wczesnośredniowiecznym grodzisku. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenia: Małgorzata Krasna-Korycińska – archeolog, historyk-mediewista, muzealnik
i rekonstruktor.

ZIEMIA NASZYM DOMEM

Bierz, ile potrzebujesz, nie więcej – szanujemy jedzenie, uczymy się, jak wyhodować kiełki.

Wszystko na świecie jest połączone – znajdujemy powiązania ekosystemowe w naszym otoczeniu i tworzymy sieć życia.

Serce otwarte na świat – poznajemy prawa zwierząt, robimy szyszki –

karmniki dla ptaków.

Pamiętajcie – do drzew się przytulajcie – drzewa mojej okolicy i ich znaczenie

w przyrodzie.

Nie wszystkie śmieci to tylko śmieci – co to jest recycling, smog i kompost. Robimy kolaż z niepotrzebnych gazet;

Woda słyszy, woda czuje – odkrycia dr Masaru Emoto; najbliższe akweny wodne; wędrówka wody do naszych kranów.

Tu jest moje miejsce na Ziemi – odkrywamy naszą najbliższą okolicę, tworzymy mapę cennych przyrodniczo miejsc Grodziska Mazowieckiego i okolic.

Początki kaligrafii.
Lekcja o średniowiecznym piśmie odręcznym, warsztat kaligrafii piórem. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenie: Mariola Goździkowska

Nie święci garnki lepią.
Opowieść o garncarstwie połączona z warsztatem. Zapisy tel.: (22) 755 51 45. Prowadzenie: Aldona Józefowicz

Od grodziska do Grodziska – dzieje naszego miasta w pigułce. Prezentacja multimedialna z pokazem filmowym.

Ciche życie przedmiotów – o czym opowiadają sprzęty wyjęte z kuferka babuni? Zajęcia etnograficzne połączone z zabawą „detektywistyczną”

Baśnie i legendy grodziskie – Grodzisk jak każde miasto ma swoje legendy. Celem zajęć jest wyjaśnienie pochodzenia nazwy i herbu Grodziska.

Lekcje historyczne z Łukaszem Nowackim,  w formie spaceru, opowieści i spotkania z zabytkami. Zapisy u przewodnika tel.: 785-369-300 – Łukasza Nowackiego