Pages Navigation Menu

KLASY 4-6

KLASY 4-6

PRADAWNY GRODZISK

Rolnik, rabin i hrabina – opowieści z Ziemi Chełmońskiego w formie teatrzyku kukiełkowego

Słowianka z Grodziska – opowieść o najstarszych śladach Słowian w regionie aż po życie codzienne na wczesnośredniowiecznym grodzisku

Bursztynowe opowieści – zajęcia o historii szlaku bursztynowego

Prahistoria ubioru – zajęcia o historii ubioru i znaleziskach archeologicznych

 

HISTORYCZNA NIESPODZIANKA

Od grodziska do Grodziska – dzieje naszego miasta w pigułce. Prezentacja multimedialna z pokazem filmowym.

Ciche życie przedmiotów – o czym opowiadają sprzęty wyjęte z kuferka babuni? Zajęcia etnograficzne połączone z zabawą „detektywistyczną”

Baśnie i legendy grodziskie – Grodzisk jak każde miasto ma swoje legendy. Celem zajęć jest wyjaśnienie pochodzenia nazwy i herbu Grodziska.

Walka i konspiracja – udział Grodziska Maz. w II wojnie światowej – okupacyjna historia naszego miasta. Omówienie działań Aki sylwetek osób zasłużych w walce przeciwko wrogom ojczyzny. Lekcja połączona z pokazem filmowym.

Na kolejowym szlaku – Grodzisk to pierwsze miasto, które uzyskało połączenie kolejowe ze stolicą. Co kolej przyniosła miastu i jak wyglądały jego dzieje „po kolei”? Lekcja z projekcją filmu.

Na drogach wolności (1918-2018) – mieszkańcy Grodziska mają swój chlubny udział w walce o wolność – jako uczestnicy powstań narodowych, żołnierze, członkowie ruchu oporu i opozycji demokratycznej przyczyniali się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Lekcja z pokazem filmu.

Sztetl Grodzisk – historia grodziskich Żydów. Aż do 1939 r. Grodzisk przypominał barwną mozaikę kultur, religii i tradycji, w której najbardziej jaskrawym elementem była społeczność żydowska. Lekcja połączona z wizytą na cmentarzu żydowskim.

Damy, grody i rycerze – opowieści o średniowiecznym Grodzisku połączone z warsztatami

Nie święci garnki lepią – warsztaty ceramiczne

Początki kaligrafii – lekcja o średniowiecznym piśmie odręcznym, warsztat kaligrafii gęsim piórem

ZIEMIA NASZYM DOMEM

Bierz, ile potrzebujesz, nie więcej – szanujemy jedzenie, uczymy się, jak wyhodować kiełki.

Wszystko na świecie jest połączone – znajdujemy powiązania ekosystemowe w naszym otoczeniu i tworzymy sieć życia.

Serce otwarte na świat – poznajemy prawa zwierząt, robimy szyszki –

karmniki dla ptaków.

Pamiętajcie – do drzew się przytulajcie – drzewa mojej okolicy i ich znaczenie

w przyrodzie.

Nie wszystkie śmieci to tylko śmieci – co to jest recycling, smog i kompost. Robimy kolaż z niepotrzebnych gazet;

Woda słyszy, woda czuje – odkrycia dr Masaru Emoto; najbliższe akweny wodne; wędrówka wody do naszych kranów.

Tu jest moje miejsce na Ziemi – odkrywamy naszą najbliższą okolicę, tworzymy mapę cennych przyrodniczo miejsc Grodziska Mazowieckiego i okolic.


HISTORIA SZTUKI

Zabytki kultury szlacheckiej ziemi grodziskiej. Nie tylko dwory…

Artyści związani z Grodziskiem (Castaldi, de Lesseur, Chełmoński, Górska, Ostrowski)

Zapisy na powyższe zajęcia pod nr tel.: (22) 755 51 45

SPACERY HISTORYCZNE PO GRODZISKU (ok 1,5 godz.)

Lekcje historyczne z Łukaszem Nowackim,  w formie spaceru, opowieści i spotkania z zabytkami. Zapisy u przewodnika tel.: 785-369-300 – Łukasza Nowackiego
Tematy spotkań: Szlakiem zabytkówSzlakiem miejsc pamięci, Szlakiem grodziskich Żydów oraz Alejkami starego cmentarza.