Pages Navigation Menu

GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Bursztynowe opowieści z brodą. Barbarzyńska historia Grodziska Mazowieckiego  i okolic sprzed 2 tysięcy lat. Kim byli, jak żyli i co po sobie zostawili Wandalowie, strażnicy bursztynowego szlaku.

Nawia, Prawia i Ławia – kim byli, jak żyli i w co wierzyli mieszkańcy ziemi grodziskiej sprzed 1000 lat.

Od grodziska do Grodziska czyli jak osada miastem się stała. Dzieje osadnictwa grodziskiego.

Historia Grodziska oglądana z bliska. Wirtualny spacer po mieście uwiecznionym na starych, archiwalnych fotografiach.

Grodzisk miastem dwóch narodów. Historia współistnienia Grodziszczan żydowskiego i polskiego pochodzenia.

Grodzisk miastem dwóch narodów – spacer.

Szlakiem grodzisk zabytków spacer.

Zabytki grodziskiego cmentarza parafialnego – spacer.