Pages Navigation Menu

Jak w ormiańskiej bajce

Jeśli szukać szczęścia, to tylko w Armenii. Przekonali się o tym ci, którzy wysłuchali 1 grudnia opowieści ormiańskiej o człowieku, który wytrwale poszukiwał owego stanu absolutnej harmonii.

Read More

Krawiec w niebie

Któż z nas nie stawiał sobie pytania o sens życia? Co należy czynić, aby żyć dobrze? Jak osiągnąć szczęście? Takie właśnie kwestiie nurtowały bohatera „Opowieści pustelnika”, które 12 października licznie zgromadzonym widzom przedstawili Joanna Sarnecka i Aleksandra Rózga, którym na lirze korbowej towarzyszył Maciej Harna. Rozpisanej na głosy narracji, w której fragmenty kazań i nabożnych pieśni sąsiadowały ze spektaklem „Krawiec w niebie” braci Grimm, nastroju powagi i metafizycznego ciężaru przydawały dźwięki liry. Okrzyki zachwytu i oklaski wyrywające się publiczności podczas spektaklu kazały przypuszczać, że wieczór spędzony z „teatrem żywego słowa” był udany.

Read More