Pages Navigation Menu

Natalia Serbina

Znakomita ukraińska lirniczka Natalia Serbina po raz pierwszy w Grodzisku! To spotkanie przeszło już do historii. Przy szczelnie wypełnionej sali pieśniarka posługująca się białym głosem i lirą korbową dała 21 maja wyśmienity koncert, na który złożyły się pieśni, dumki i psalmy ukraińskie. Przewodnikiem po świecie tradycyjnych kompozycji i tłumaczem Natalii był Remek Mazur-Hanaj, który komentując poszczególne utwory zapoznał słuchaczy z historią i rolą lirników, obecnych także w kulturze polskiej.

Read More

Krawiec w niebie

Któż z nas nie stawiał sobie pytania o sens życia? Co należy czynić, aby żyć dobrze? Jak osiągnąć szczęście? Takie właśnie kwestiie nurtowały bohatera „Opowieści pustelnika”, które 12 października licznie zgromadzonym widzom przedstawili Joanna Sarnecka i Aleksandra Rózga, którym na lirze korbowej towarzyszył Maciej Harna. Rozpisanej na głosy narracji, w której fragmenty kazań i nabożnych pieśni sąsiadowały ze spektaklem „Krawiec w niebie” braci Grimm, nastroju powagi i metafizycznego ciężaru przydawały dźwięki liry. Okrzyki zachwytu i oklaski wyrywające się publiczności podczas spektaklu kazały przypuszczać, że wieczór spędzony z „teatrem żywego słowa” był udany.

Read More

Grodzisk rozbrzmiewa Hałasem

Koncert pieśni dziadowskich Jacka Hałasa to intrygująca opowieść o dawnej tradycji i kulturze muzycznej polskiej wsi. Artysta eksplorujący różne  dziedziny sztuki tradycyjnej – śpiew, taniec, muzykę instrumentalną i rzemiosło –  dotarł do zapomnianego bogactwa ludowego artyzmu.

Read More