Pages Navigation Menu

Majowe bajanie

W niedzielę, 26 maja o godzinie 15.00  najmłodsi wysłuchali  smoczej bajki z Dalekiego Wschodu. W rolę bajarki wcieliła się Monika Samoraj – absolwentka kulturoznawstwa, zainteresowana sztuką ludową oraz wykorzystywaniem i przetwarzaniem tego, co ludowe i tradycyjne. Po wysłuchaniu legendy dzieci wzięły udział w warsztatach  plastycznych-  wspólnie z rodzicami wykonały kolorowe, smocze  kukiełki.

Read More

Sztuka drapania

W niedzielę, 2 czerwca o godz 13.00 odbyły się pierwsze warsztaty tworzenia obrazów techniką linorytu. „Sztuka drapania” wymaga od twórcy nie lada cierpliwości, ale końcowy efekt pracy może być zadziwiający.

Read More

Tektonicy na zielono

W niedzielę, 12 maja odbyły się kolejne zajęcia z cyklu MALI WIELCY TEKTONICY.
Wyjątkowo nie pracowaliśmy twórczo, a w towarzystwie Łukasza Nowackiego wybraliśmy się na wycieczkę. Podczas spaceru obejrzeliśmy większość zabytków, które budowaliśmy na zajęciach. Poznaliśmy historię miasta, jego najstarsze ulice i anegdoty o dawnych mieszkańcach. Głównym zagadnieniem zajęć były tereny rekreacyjne dawnego Grodziska.

Read More

Edukacja

W roku szkolnym 2012/2013 Willa Radogoszcz realizuje autorski program edukacyjny „HISTORIA odNOWA”. Jest to pakiet  zajęć warsztatowych mających na celu przekazanie  odbiorcom treści dotyczących historycznego i kulturowego dziedzictwa Grodziska i okolic. Jego odbiorcami są dzieci i młodzież z mazowieckich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu w celu budowania tożsamości regionalnej i narodowej. Zajęcia podzielone są na dwie części. Pierwszą stanowi opowieść ,w której  odbiorcy żywo uczestniczą  poprzez quizy, zagadki i konkursy. Druga, to część warsztatowa dostosowana do tematyki zajęć. Projekt zakłada naukę poprzez zabawę, przy czym ogromny nacisk kładziemy na  rozwój indywidualnych zdolności uczestników, współpracę między uczestnikami oraz współkreowanie przez nich przebiegu zajęć. Lekcje odbywają się we wnętrzach Willi Radogoszcz przy zastosowaniu sprzętu multimedialnego. W poruszanych zagadnieniach edukatorzy nawiązują do ekspozycji stałych i wystaw czasowych organizowanych w Radogoszczy. Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych są spacery historyczne po Grodzisku.

Read More

Bajki z dalekiego świata

Bajki z dalekiego świata to spotkania opowieści dla najmłodszych, które mają za zadanie przybliżyć dzieciom tradycje ludowe.  Zajęcia opierają się na najstarszym sposobie przekazywania wiedzy – gawędzie. W comiesięcznych spotkaniach  , za sprawą bajarza/bajarki uczestnicy poznają  inny zakątek świata wraz z jego tradycją, wierzeniami i historią.  Do współtworzenia Bajek z dalekiego świata zapraszamy ludzi kultywujących tradycję opowiadaczą, etnografów, archeologów. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w Willi Radogoszcz. Wstęp wolny!

Read More