Pages Navigation Menu

Koncert wiosenny

Koncert w wykonaniu zespołu nauczycielskiego Viva la musica pod kierunkiem Stanisława Wiśniewskiego z akompaniamentem Elżbiety Bartosiak.

Read More

Koncert wiosenny

Żadna elektrownia nie wyprodukuje tyle energii, ile są w stanie wytworzyć podczas jednego koncertu artyści chóru nauczycielskiego Viva la Musica. Nie inaczej było 27 marca, gdy zespół pod dyrekcją Stanisława Wiśniewskiego wystąpił w Radogoszczy dla licznie przybyłych słuchaczy – wielbicieli pieśni i piosenek tradycyjnych, rytmicznych, nieraz filuternych, na pewno zaś wykonywanych z podziwu godną ekspresją. Nic dziwnego, że każdy utwór nagradzany był przez publiczność burzliwymi owacjami. Wiosna nie ma już teraz wyjścia – po takim powitaniu musi wykonać swoje zadanie ze zdwojoną energią.

Read More

O moim kraju…

 Wyboiste i kręte były drogi Polaków wiodące „ku Niepodległej”. Niemniej to właśnie znaczone heroicznym wysiłkiem lata walki o wolną ojczyznę przyniosły polskiej kulturze najpiękniejsze pieśni i wiersze o tematyce patriotycznej. Okazją do ich wysłuchania był koncert „O moim kraju…” przygotowany z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodłegłości przez chór „Viva la musica” pod dyr. Stanisława Wiśniewskiego, który miał miejsce 9 listopada.

Read More

Muzyka włoskiego renesansu

Błogosławione cierpienia, których niezłomny w miłości od ciebie zaznałem, pani! Błogosławione westchnienia i łzy przelane bez miary – śpiewali w dobie renesansu nadworni minstrele, kierując pełne tęsknoty słowa do nadobnych dam i dumnych a dzielnych panów. W niedzielę 27 października najwspanialsze madrygały z XVI i XVII wieku przywował w obecności licznie zebranej publiczności chór „Pośrodku Żywota”.

Read More