Pages Navigation Menu

Noc Muzeów w stylu retro!

Już 19 maja –  Retro Noc Muzeów w Naszym mieście! Tym razem zapraszamy do pięciu zabytkowych miejsc .

Willa Radogoszcz –  w Naszych skromnych progach w godz. 16:00 – 18:30 odbędą się warsztaty z robienia fascynatorów, tworzenia wieży Eiffela dla dzieci, warsztaty makijażu francuskiego, Escaperoom historyczny oraz spotkanie o kulturze i sztuce Francji w latach 20. „Na deser” o 19:00 odbędzie się koncert „Chansons d’Amour” w wykonaniu Lydie Kotliński. O 20:30 po koncercie zapraszamy na francuski poczęstunek.

Dworek Skarbków – godz. 16:00 koncert uczniów PSM, a już o 16:30, 17:00 oraz 17:30 będziecie Państwo mogli zwiedzić obiekt z przewodnikiem.

Izba Tradycji WKD – zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem w godz. 16:00-19:00.

Willa Foksal – zapewnia zwiedzanie z przewodnikiem o 16:30, 17:00 oraz 17:30.

Poczekalnia PKP – za radością przyjmie Państwa o 21:00 na Bal Folku oraz umożliwi wykonanie pamiątkowych zdjęć w atelier fotograficznym.
Bawcie się razem z Nami, retro stylizacje wskazane 🙂
Do zobaczenia !

Read More

Szanowni Państwo,

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Maz. – Willa Radogoszcz zaprasza jak co roku wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych/gimnazjów z terenu gminy Grodzisk Maz. do wzięcia udziału w eliminacjach 41. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Miejski (międzyszkolny) etap przesłuchań będzie miał miejsce 26 marca (poniedziałek) 2017 r. w Willi Radogoszcz (ul. Sienkiewicza 31).

Ponieważ etap międzyszkolny przewidziany jest dla reprezentantów trzech grup wiekowych, prosimy o przyjęcie do wiadomości następującego harmonogramu przesłuchań:

godz. 9.00 – uczniowie gimazjum/ kl. VII-VIII

godz. 10.00 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

godz. 12.00 – uczniowie klas 0-III (od 6 lat)

godz. 14.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

godz. 14.30 – zakończenie konkursu

Do udziału w etapie miejskim zaproszeni są laureaci przesłuchań szkolnych, reprezentujący grupy wiekowe przewidziane w regulaminie, którzy zostaną zgłoszeni do udziału w konkursie. Ostateczny termin zgłaszania uczestników (na podstawie kart uczestnika) mija 22 marca (czwartek).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie kart uczestnika i dostarczenie ich do willi Radogoszcz.

Z szacunkiem

Łukasz Nowacki

tel. 519 409 023

Read More

Galeria Młodych – zapisy!

Harmonogram zajęć – tu!

Zapisy krok po kroku.

  1. Osoba pełnoletnia samodzielnie zgłasza chęć udziału w zajęciach poprzez wypełnienia załącznika nr 1 – deklaracji udziału dla osób pełnoletnich.
  2. Opiekun osoby niepełnoletniej (powyżej 13 roku życia – musi mieć ukończone 13 lat) wypełnia deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 2.
  3. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć u koordynatora projektu w Willi Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres koordynatora: m.gozdzikowksa@centrumkultury.eu (zdjęcia lub skany wypełnionych i podpisanych deklaracji).

Załącznik 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA PEŁNOLETNIA

Imię i nazwisko:

data urodzenia: 

Szkoła:
klasa:

Adres zamieszkania:

Tel.:
@-mail.: 

Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin):
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału zawartymi w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję się ich przestrzegać. Zgodnie z pkt. 3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki moich danych osobowych, nieodpłatne publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach, a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

……………………………………………………………..

czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Imię i nazwisko:

data urodzenia: 

Szkoła:
klasa:

Adres zamieszkania:

Tel.:
@-mail.:

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Matka/Ojciec:
Matka:
nr tel.:
@-mail:

Ojciec:
nr tel.:
@-mail:

lub
Imię Nazwisko opiekuna prawnego
nr tel.:
@-mail:

Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin)
…………………………………………………………….…

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału dziecka w zajęciach prowadzonych w ramach Galerii Młodych. Zasady te zawarte są w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję swoje dziecko do ich przestrzegania. Zgodnie z pkt. §3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki danych osobowych dziecka, nieodpłatne publikowanie zdjęć dziecka na na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

……………………………………………      …………………………………………………………………..
czytelny podpis uczestnika                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Do pobrania:
Regulamin2 2

Read More

Galeria Młodych zaprasza na koncert 1 marca!

Zapraszamy na Koncert Maksymiliana Łapińskiego! Koncert odbędzie się w ramach projektu Galeria Młodych.

Już 1 marca w Willi Radogoszcz, wejście bezpłatne.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego oraz Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zaprasza młodzież zamieszkałą terenie gminy Grodzisk do udziału w projekcie GALERIA MŁODYCH.
Projekt finansowany z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Tego dnia wysłuchamy utworów Maksymiliana Łapińskiego!

Maksymilian Łapiński – wokalista, instrumentalista, kompozytor, ale przede wszystkim osoba z ogromną pasją. Muzyka w jego domu była od zawsze. Przygoda artystyczna zaczęła się od gitary. W liceum zostaje wokalistą szkolnego zespołu rockowego, gdzie debiutuje na lokalnych koncertach. Przełomowym okresem był jego wyjazd do Grecji, gdzie wieczorami w amfiteatrze grał swoje solowe koncerty. Od tamtego czasu Maksymilian mocno skoncentrował się na komponowaniu własnej muzyki na gitarę i wokal. W roku 2014 wyruszył w muzyczną podróż po Europie grając w takich miastach jak Paryż, Berlin czy Amsterdam. Po powrocie do Polski Maksymilian bierze udział w programie „Mam Talent”, gdzie usłyszał od jurorów 3 x TAK. Artysta uczył się od takich osób jak Grażyna Łobaszewska, Krystyna Prońko, czy Mietek Szcześniak. Jego występy towarzyszyły koncertom zespołów: Lady Pank, Wilki, Perfect. Jego ostatnim osiągnięciem było zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie – Hoffer Superhit Festival 2017, gdzie zaśpiewał autorską piosenkę.
Aktualnie pracuje nad solową płytą.

Zapraszamy!

Read More

Wspieramy działania Pracowni Orange w Kozerkach!

Tak! Wspieramy działania, zostaliśmy oficjalnym partnerem Pracowni Orange w Kozerkach! Zapraszamy do kliknięcia tu!

Read More

Z przykrością informujemy, iż z powodu choroby prelegentki jutrzejszy wykład nie odbędzie się.  Przepraszamy. Mamy nadzieję, iż w przyszłości uda nam się ponownie zaprosić do nas panią Renatę Hryciuk.

Read More