Pages Navigation Menu

Flamenco z Bogushą

13 czerwca, o godz. 16:00 oraz 18:15 odbędą się otwarte warsztaty tańca Flamenco z Bogumiłą Delimatą, która ponownie zawitała do Polski i wybrała nasze piękne miasto na spotkanie z krajanami. Warsztaty są bezpłatne, na zajęcia obowiązują zapisy pod nr tel.: 22 755 51 45.
Do zobaczenia na warsztatach!
Więcej informacji o artystce znajdziecie Państwo na jej profliu: https://pl-pl.facebook.com/La-Bogusha-Bogumi%C5%82a-Delimata-504423872985703/

Read More

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że

Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach.
Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera.

Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adresrodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Read More

Noc Muzeów w stylu retro!

Już 19 maja –  Retro Noc Muzeów w Naszym mieście! Tym razem zapraszamy do pięciu zabytkowych miejsc .

Willa Radogoszcz –  w Naszych skromnych progach w godz. 16:00 – 18:30 odbędą się warsztaty z robienia fascynatorów, tworzenia wieży Eiffela dla dzieci, warsztaty makijażu francuskiego, Escaperoom historyczny oraz spotkanie o kulturze i sztuce Francji w latach 20. „Na deser” o 19:00 odbędzie się koncert „Chansons d’Amour” w wykonaniu Lydie Kotliński. O 20:30 po koncercie zapraszamy na francuski poczęstunek.

Dworek Skarbków – godz. 16:00 koncert uczniów PSM, a już o 16:30, 17:00 oraz 17:30 będziecie Państwo mogli zwiedzić obiekt z przewodnikiem.

Izba Tradycji WKD – zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem w godz. 16:00-19:00.

Willa Foksal – zapewnia zwiedzanie z przewodnikiem o 16:30, 17:00 oraz 17:30.

Poczekalnia PKP – za radością przyjmie Państwa o 21:00 na Bal Folku oraz umożliwi wykonanie pamiątkowych zdjęć w atelier fotograficznym.
Bawcie się razem z Nami, retro stylizacje wskazane 🙂
Do zobaczenia !

Read More

Szanowni Państwo,

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Maz. – Willa Radogoszcz zaprasza jak co roku wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych/gimnazjów z terenu gminy Grodzisk Maz. do wzięcia udziału w eliminacjach 41. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Miejski (międzyszkolny) etap przesłuchań będzie miał miejsce 26 marca (poniedziałek) 2017 r. w Willi Radogoszcz (ul. Sienkiewicza 31).

Ponieważ etap międzyszkolny przewidziany jest dla reprezentantów trzech grup wiekowych, prosimy o przyjęcie do wiadomości następującego harmonogramu przesłuchań:

godz. 9.00 – uczniowie gimazjum/ kl. VII-VIII

godz. 10.00 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

godz. 12.00 – uczniowie klas 0-III (od 6 lat)

godz. 14.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

godz. 14.30 – zakończenie konkursu

Do udziału w etapie miejskim zaproszeni są laureaci przesłuchań szkolnych, reprezentujący grupy wiekowe przewidziane w regulaminie, którzy zostaną zgłoszeni do udziału w konkursie. Ostateczny termin zgłaszania uczestników (na podstawie kart uczestnika) mija 22 marca (czwartek).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie kart uczestnika i dostarczenie ich do willi Radogoszcz.

Z szacunkiem

Łukasz Nowacki

tel. 519 409 023

Read More

Galeria Młodych – zapisy!

Harmonogram zajęć – tu!

Zapisy krok po kroku.

  1. Osoba pełnoletnia samodzielnie zgłasza chęć udziału w zajęciach poprzez wypełnienia załącznika nr 1 – deklaracji udziału dla osób pełnoletnich.
  2. Opiekun osoby niepełnoletniej (powyżej 13 roku życia – musi mieć ukończone 13 lat) wypełnia deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 2.
  3. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć u koordynatora projektu w Willi Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres koordynatora: m.gozdzikowksa@centrumkultury.eu (zdjęcia lub skany wypełnionych i podpisanych deklaracji).

Załącznik 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA PEŁNOLETNIA

Imię i nazwisko:

data urodzenia: 

Szkoła:
klasa:

Adres zamieszkania:

Tel.:
@-mail.: 

Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin):
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału zawartymi w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję się ich przestrzegać. Zgodnie z pkt. 3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki moich danych osobowych, nieodpłatne publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach, a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

……………………………………………………………..

czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Imię i nazwisko:

data urodzenia: 

Szkoła:
klasa:

Adres zamieszkania:

Tel.:
@-mail.:

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Matka/Ojciec:
Matka:
nr tel.:
@-mail:

Ojciec:
nr tel.:
@-mail:

lub
Imię Nazwisko opiekuna prawnego
nr tel.:
@-mail:

Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin)
…………………………………………………………….…

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału dziecka w zajęciach prowadzonych w ramach Galerii Młodych. Zasady te zawarte są w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję swoje dziecko do ich przestrzegania. Zgodnie z pkt. §3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki danych osobowych dziecka, nieodpłatne publikowanie zdjęć dziecka na na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

……………………………………………      …………………………………………………………………..
czytelny podpis uczestnika                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Do pobrania:
Regulamin2 2

Read More