Pages Navigation Menu

Kłopot zniknął, mostek pozostał

Niewielu mieszkańców Grodziska zdaje sobie sprawę, że widniejący przy ul. Montwiłła vis a vis wylotu ul. Sadowej betonowy mostek stanowi jedyną pamiątkę po rzeczce Kłopot, która meandrowała niegdyś przez dzielnicę miasta zwaną Romanówek, przemianowaną później na osiedle XX-lecia PRL. Przyznać trzeba, że mieszkańcy posiadający swe domostwa w pobliżu rzeczki mieli z nią nie lada… kłopot. Strumyk występował z brzegów wielokrotnie, zgodnie ze swoją kapryśną naturą, zalewając podwórka i ogrody. Z wyborem dlań nazwy nie było więc kłopotu. Co więcej, mieszkańcy musieli chyba polubić Kłopot, bo upamiętnili strugę w nazwie ulicy wytyczonej w okolicy potoku.

Read More

Retro news

Wiekowa dama zdradza swoje sekrety. Znana z burzliwej przeszłości H.G. oświadczyła, że nie ma nic do ukrycia. – Możecie opowiadać o mnie wszystko, co chcecie. Mówcie dobrze albo źle, ale nigdy nudno. Zgodnie z tym życzeniem odkrywamy przed naszymi czytelnikami nieznane  oblicze H.G. Poznajcie dobrze Historię Grodziska.

Read More

Co robimy

Willa Radogoszcz zaprasza  w swoje gościnne progi na wydarzenia popularnonaukowe i artystyczne, które w przystępny sposób przybliżają zagadnienia związane z historią i etnografią. Naszą ofertę kierujemy do dorosłych, młodzieży i dzieci. Cyklicznie organizujemy m.in. wystawy sztuki, koncerty, warsztaty, spektakle i wieczory opowieści. Najmłodszych zapraszamy na spotkania- bajania, warsztaty kreatywnej architektury miejskiej, zajęcia historyczne. Z myślą o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas organizujemy spacery i wycieczki historyczne. Szczególnie zachęcamy do udziału w naszych projektach, których celem jest wspólne kreowanie kulturalnego oblicza Grodziska Mazowieckiego.

Read More

Edukacja

W roku szkolnym 2012/2013 Willa Radogoszcz realizuje autorski program edukacyjny „HISTORIA odNOWA”. Jest to pakiet  zajęć warsztatowych mających na celu przekazanie  odbiorcom treści dotyczących historycznego i kulturowego dziedzictwa Grodziska i okolic. Jego odbiorcami są dzieci i młodzież z mazowieckich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu w celu budowania tożsamości regionalnej i narodowej. Zajęcia podzielone są na dwie części. Pierwszą stanowi opowieść ,w której  odbiorcy żywo uczestniczą  poprzez quizy, zagadki i konkursy. Druga, to część warsztatowa dostosowana do tematyki zajęć. Projekt zakłada naukę poprzez zabawę, przy czym ogromny nacisk kładziemy na  rozwój indywidualnych zdolności uczestników, współpracę między uczestnikami oraz współkreowanie przez nich przebiegu zajęć. Lekcje odbywają się we wnętrzach Willi Radogoszcz przy zastosowaniu sprzętu multimedialnego. W poruszanych zagadnieniach edukatorzy nawiązują do ekspozycji stałych i wystaw czasowych organizowanych w Radogoszczy. Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych są spacery historyczne po Grodzisku.

Read More

Kusy biegnie, czapki z głów

Były czasy, gdy Grodzisk żył sportem. I to nie tym na światowym poziomie, pokazywanym na ekranach telewizorów, ale sportem amatorskim, zagarniającym pastwiska, ulice i place, którego wielce zasłużonym mecenasem i animatorem był założony w 1922 roku klub Pogoń. Warto przypomnieć, że poza piłkarzami, których występy zapełniały trybuny tutejszego stadionu, pod szyldem klubu działały liczne sekcje, zrzeszające domorosłych tenisistów, kolarzy, lekkoatletów, siatkarzy, motocyklistów czy szachistów. Niczym nadzwyczajnym pozostawały więc wydarzenia sportowe rozgrywające się nieraz tuż pod nosem mieszkańców, na rynku czy na ulicy 11 Listopada (po 1945 r. przemianowanej na ul. Niepodległości). Szczególną rangę wśród częstych przed wojną imprez miały Biegi Niepodległości, w których udział brał kilkakrotnie największy i najbardziej utytułowany polski biegacz, Janusz Kusociński. Oklaskiwany podczas wyścigu po bruku grodziskim „Kusy” tryumfował bezapelacyjnie, pozostawiając grzecznie kolejne miejsca na podium dla zawodników „Pogoni”.

Read More