Pages Navigation Menu

Grodzisk rozbrzmiewa Hałasem

Grodzisk rozbrzmiewa Hałasem

Koncert pieśni dziadowskich Jacka Hałasa to intrygująca opowieść o dawnej tradycji i kulturze muzycznej polskiej wsi. Artysta eksplorujący różne  dziedziny sztuki tradycyjnej – śpiew, taniec, muzykę instrumentalną i rzemiosło –  dotarł do zapomnianego bogactwa ludowego artyzmu. Wykonywane przez niego pieśni wędrujących po terenach dawnej Rzeczypospolitej dziadów opowiadają o świętych, o cudownych objawieniach, o końcu świata i Sądzie Ostatecznym, o śmierci i pośmiertnej wędrówce dusz. Wyśpiewane historie oparte na wątkach biblijnych i apokryficznych oraz opowieści o rozmaitych tragicznych zdarzeniach (wojnach, pożarach, epidemiach, morderstwach itp.) ukazują ogólnoludzkie prawdy, przypominają o wynikających z nich zasadach moralnych. Rozważania te – jak szlachetny kruszec – szlifowane przez setki lat na bezdrożach Europy, nabrały  wyrazistej i pięknej formy, do dzisiejszego dnia zadziwiającej kunsztem i bogactwem wyobraźni.

 Jacek Hałas jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, muzykantem, śpiewakiem, tancerzem, niespokojnym duchem. Współtworzył interesujące formacje muzyczne  (Reportaż, Bractwo Ubogich, Muzykanci, Ket Jo Barat, Lautari, Kwartet Wiejski, Kapela Hałasów). Uczestniczył w wielu  projektach artystycznych (Poznański Dom Tańca, Tikkun, the Book, Nomadzi Kultury) oraz teatralnych (Teatr Cinema, Teatr Strefa Ciszy, Teatr A3, Teatr i Schola Węgajty). Zajmuje się tańcem korowodowym, wirowym, tradycjami wędrownych śpiewaków, działalnością warsztatową i edukacyjną. Razem z żoną Alicją (ludowe instrumenty perkusyjne) jako „Nomadzi Kultury” od 2005 podróżują po Europie z tradycyjną Jurtą, gdzie prezentują efekty swych wieloletnich poszukiwań oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami z całego świata. Od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskich w żywej tradycji, zapisach etnografów, domowych archiwach i praktykuje grę na tradycyjnym instrumencie wędrownych śpiewaków – lirze korbowej.