Pages Navigation Menu

Przychodzi tylko, aby znów odejść

Przychodzi tylko, aby znów odejść

Nie zawiedli i zagrali tak, że wszystkim przechodziły po plecach ciarki. Nie, nie chodzi tym razem o polskich piłkarzy, którzy pokonali reprezentację Rumunii, ale o jedyny w swoim rodzaju performance, czyli namalowaną, wytańczoną i zagraną opowieść o spotkaniu stworzoną 9 listopada przez Ewę Kutylak (taniec butoh i tworzenie obrazu), Joannę Sarnecką (taniec butoh, recytacja poezji R. Tagorego), Macieja Harnę (sitar, dźwięki). Występ otworzył wystawę grafiki Ewy Kutylak. Ekspozycja potrwa do 7 grudnia.