Pages Navigation Menu

Muzeum na kółkach

Muzeum na kółkach

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w działaniach związanych z wizytą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które gościło w dniach 9-11 kwietnia na placu przed  Centrum Kultury w ramach projektu „Muzeum na kółkach”. Chętnych nie brakowało, a wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się warsztaty, spotkania, wykłady, malowanie muralu i spacer historyczny oraz spektakl „Sztetl Grodzisk” (do zobaczenia jeszcze raz 15 kwietnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury). Relacja z wizyty na naszym profilu FB.

Dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i zaangażowały się w prowadzone działania: chórzystom zespołu Viva la Musica, uczestnikom spotkania na temat kultury żydowskiej, które w niedzielę 10 kwietnia poprowadziła w willi Jagna Kofta, uczniom klas II F i II G z Gimnazjum nr 3, którzy 11 kwietnia wzięli udział w spacerze historycznym „szlakiem grodziskich Żydów” i odwiedzili razem z Łukaszem Nowackim miejsca związane z obecnością wyznawców judaizmu, uczniom Szkoły Podst. nr 6, którzy w sobotę 9 kwietnia wzięli udział w warsztatach „Przez dziurkę od klucza” pod kierunkiem Ani Woźniak. Byli to: Gracjan Brandt, Zuzanna Konopka, Kacper Filipiak, Emilia Swoboda, Piotr Boba, Nina Cichocka, Kamil Stefan, Zosia Pokropek, Klaudia Guściora (kl. 5d) oraz Zuzanna i Natalia Kajka, Justyna Guściora, Karol Boczkowski, Kamil Tatarek, Joanna Chmielewska, Patryk Liszewski (kl. 5a), a także Amelka Fornalik ze szkoły w Adamowiźnie i Ola Kobus z szkoły podst. nr 2 w Grodzisku Maz.

Serdecznie dziękujemy młodzieży z grodziskich i milanowskich szkół – Gimnazjum MTE w Milanówku, Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Grodzisku i Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku – za poświęcenie, wytrwałość i zaangażowanie w tworzenie grodziskiego muralu. Pomimo niesprzyjającej pogody, byliście niezłomni. Możecie być dumni ze swojego dzieła! Słowa uznania mogą przyjąć: Maciek Ostaszkiewicz, Marianna Majecka, Zuzia Majecka, Sebastian Kieraga, Marta Suska, Kacper Mocianko, Wiktoria Jańczuk, Artur Stępniewski, Julka Krawczak, Adam Wodzyński, Anna Domaradzka, Kacper Cieślak, Kamila Traczyk, Wiktoria Dmoch, Angelika Dmoch, Kacper Kitajewski, Konrad Kulesza, Łukasz Nowak, Magda Mamcarz, Zosia Bochińska, Julia Gładysz, Zosia Kańska, Monika Chyłek.

Dziękujemy także uczestnikom WTZ Malwa Plus za udział w warsztatach tańca żydowskiego z Joanną Citlak. W poniedziałek 11 kwietnia tańczyli: A.Jaskólski, A.Marchlewska,A.Wdowczyńska,R.Wieczorek, M.Masiarz, K.Romanowska, M.Krajewski,  K.Choromański, K.Paciorkowska, A.Szpilarska, P.Wojciechowski, D.Białobrzeski, K.Zurawska, K. Czarnecka, S. Salach. Dziękujemy, byliście wspaniali.

Projekt miał na celu przypomnieć o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat. Przez wieki Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia umysłowego, religijnego i kulturalnego. Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski.

Grodzisk Mazowiecki to ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Pierwsza wzmianka o obecności Żydów w Grodzisku Mazowieckim pochodzi z II połowy XVI wieku. W XVIII wieku wyznawcy judaizmu otrzymali pozwolenie na budowę pierwszej synagogi i założenie cmentarza – jednego z najstarszych na Mazowszu. Późniejszy intensywny rozwój osadnictwa żydowskiego w mieście związany był z patentem wydanym przez króla pruskiego w 1797 roku, w którym zezwalał on Żydom zamieszkałym w mieście zajmować się rzemiosłem i handlem oraz jednocześnie ograniczał ich osadnictwo na wsi. W połowie XIX wieku gmina żydowska rozwijała się bardzo szybko i podjęła szereg inwestycji świadczących o jej prężności, m.in. wznosząc nową synagogę. W tym okresie przybył do miasta cadyk Elimelech Szapiro, założyciel znanej dynastii chasydzkiej. W pierwszych latach XX wieku ludność żydowska aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym i społecznym miasta, m.in. sprawując mandaty radnych w Radzie Miasta oraz działając w stowarzyszeniach kulturalnych, klubach sportowych i organizacjach takich jak Straż Pożarna, a także wydając periodyki w języku jidysz. W 1900 roku otwarto prywatną żydowską szkołę, w której uczono również języka polskiego. W grudniu 1940 roku Żydzi zostali wysiedleni do grodziskiego getta, w którym poza mieszkańcami Grodziska i okolicznych miejscowości znaleźli się wysiedleni z woj. poznańskiego i łódzkiego. W lutym 1941 roku getto w Grodzisku zlikwidowano, a jego mieszkańców wywieziono do getta w Warszawie, a później do obozu zagłady w Treblince.

Więcej o historii żydowskiej Grodziska Mazowieckiego: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/grodzisk-mazowiecki/5,historia/

W Grodzisku Mazowieckim można było zobaczyć „Muzeum na kółkach” na placu przed Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9). Podczas naszej wizyty koordynatorzy lokalni przygotowali specjalny program wydarzeń towarzyszących naszej wizycie:
– Grodzisk, miasto dwóch narodów – spacer historyczny śladami grodziskich Żydów
– Przez dziurkę od klucza – warsztaty opowieści połączone z działaniami plastycznymi
– Warsztaty tańca żydowskiego
– Odtworzenie muralu na dworcu PKP, zrealizowanego w 2010 roku w ramach projektu Ulica Żydowska

Centralnym punktem wystawy jest interaktywna mapa każdego miasta, które odwiedza „Muzeum na kółkach”, na której zostały opisane ważne miejsca związane z lokalną historią żydowską. Poprzez trójwymiarową makietę sztetla przybliżamy najważniejsze miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka. Opowiadamy również o jidysz, hebrajskim i polskim – trzech współistniejących i przenikających się językach, którymi posługiwali się polscy Żydzi.

Projekt jest podziękowaniem dla lokalnych liderów i aktywistów, którzy poświęcają swój czas i środki na dbanie o pamięć o polskich Żydach. „Muzeum na kółkach” zaprasza widzów do interakcji, dzielenia się własnymi wspomnieniami oraz odkrywania zapomnianego dziedzictwa. Ekspozycji towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych i kulturalnych. Zwiedzanie wystawy i udział w zajęciach prowadzonych przez animatorów są bezpłatne.

Inauguracja projektu odbyła się 26 czerwca 2014 roku w Warszawie. Do kwietnia 2016 roku „Muzeum na kółkach” odwiedzi 47 miejscowości.

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie:

http://www.polin.pl/pl/muzeumnakolkach

oraz na Facebooku „Muzeum na kółkach”:

https://www.facebook.com/muzeumnakolkach

Zapraszamy

Projekt Muzeum na kółkach realizowany jest w ramach programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

indeks polin