Pages Navigation Menu

Warsztaty tańca żydowskiego

Warsztaty tańca żydowskiego

Warsztaty tańca żydowskiego z Joanną Citlak, które odbyły się 28 lutego, zapoznając uczestników z podstawami tańców izraelskich i żydowskich wzbogaconych o elementy tańców chasydzkich oraz jemeńskich, zakończyły trwające od 26 stycznia 3. Grodziskie Spotkania Wielokulturowe „Sploty”. Tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli podczas tych dni, dzielili się z nami swoim talentem, pracą, dawali swoją energię i wierzyli w sens podjętego wysiłku oraz zechcieli wziąć udział w proponowanych przez nas wydarzeniach, naszym współpracownikom, przyjaciołom i gościom serdecznie dziękujemy. 

Joanna Citlak – instruktorka teatralna i nauczycielka w Szkole Podst. w Książenicach. Prowadzi dziecięce i dorosłe zespoły teatralne. Bierze udział w projektach teatralnych i parateatralnych, współpracując z instytucjami kulturalnymi w Grodzisku Maz. Jest autorką scenariusza i reżyserką spektaklu muzycznego Sztetl Grodzisk – historia zapomniana.