Pages Navigation Menu

Polski drzeworyt okresu międzywojennego

Polski drzeworyt okresu międzywojennego

W piątek 17 kwietnia odbył się wernisaż wystawy prezentującej prace Władysława Skoczylasa i członków Stowarzyszenia RYT. Unikatową kolekcję polskich drzeworytów z okresu międzywojennego będzie można oglądać do 13 maja. Wstęp wolny.

Władysław Skoczylas (1883-1934)  grafik, malarz, rzeźbiarz, pedagog. Uważany za twórcę polskiej szkoły drzeworytniczej. Urodził się w Wieliczce, w rodzinie górniczej, od pokoleń związanej z kopalnią soli. Do gimnazjum uczęszczał w Bochni, gdzie zdał maturę w 1901 r. W następnych latach studiował w Wiedniu i w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów uczył rysunku w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Tam zetknął się ze sztuką ludową, legendami góralskimi, zdobnictwem, rzemiosłem, strojem i budownictwem, co wywarło duży wpływ na tematykę jego twórczości artystycznej. Studiował we Francji i Włoszech, zdobywając umiejętności w zakresie technik graficznych.

Technikę drzeworytniczą zgłębiał w Królewskiej Akademii Sztuk Graficznych w Lipsku. W 1918 roku osiadł na stałe w Warszawie, gdzie objął posadę profesora rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1920 roku został mianowany dyrektorem Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych, a dwa lata później powierzono mu prowadzenie Katedry Grafiki w Szkole Sztuk Pięknych.

Od 1922 profesor w SSP w Warszawie. Członek grupy Formistów Polskich, współzałożyciel Rytmu i Rytu, współtwórca i dyrektor Instytutu Propagandy Sztuki. Brązowy medalista w olimpijskim konkursie sztuki 1928 w Amsterdamie za cykl akwarel Łucznik.

Wypracował własny styl drzeworytniczo-linearny, świadomie prymitywizowany, oparty na doświadczeniach sztuki ludowej. Rzeźbiarskie predyspozycje Skoczylasa zaznaczyły się w jego grafice syntetycznością formy i rezygnacją z efektów malarskich.