Pages Navigation Menu

Koncert wiosenny

Koncert wiosenny

Żadna elektrownia nie wyprodukuje tyle energii, ile są w stanie wytworzyć podczas jednego koncertu artyści chóru nauczycielskiego Viva la Musica. Nie inaczej było 27 marca, gdy zespół pod dyrekcją Stanisława Wiśniewskiego wystąpił w Radogoszczy dla licznie przybyłych słuchaczy – wielbicieli pieśni i piosenek tradycyjnych, rytmicznych, nieraz filuternych, na pewno zaś wykonywanych z podziwu godną ekspresją. Nic dziwnego, że każdy utwór nagradzany był przez publiczność burzliwymi owacjami. Wiosna nie ma już teraz wyjścia – po takim powitaniu musi wykonać swoje zadanie ze zdwojoną energią.