Pages Navigation Menu

Miasto wielu wyznań

Miasto wielu wyznań

Doroczny spacer historyczny opatrzony tym hasłem odbył się w sobotę 21 lutego o godz. 14.00. przy znakomitej pogodzie i imponującej frekwencji. Trasa wiodąca po miejscach ukazujących wielowyznaniowy charakter Grodziska wiodła liczną grupę spacerowiczów pod kierunkiem Łukasza Nowackiego od dawnej „octówki”, przez bloki fabryczne, w których ongiś zamieszkiwała rodzina Leonida Teligi, carskie więzienie i fabrykę tarcz szlifierskich Jana Haeberlego, po willę Wandy Cohnstaedt i cmentarz ewangelicki. Jak zwykle uczestnicy spaceru spotkali się z gościnnym przyjęciem w siedzibie grodziskich Chrześcijan Baptystów przy ul. 1 Maja i  w zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan przy ul. Słonecznikowej, gdzie poza ciekawą prezentacją na piechurów czekały gorące napoje i ciasto. Serdecznie dziękujemy Hubertowi Pałdynie i Sławomirowi Woźnickiemu za pomoc w organizacji spaceru oraz pastorowi Kościoła Baptystów Markowi Budzińskiemu za wygłoszoną prelekcję. Słowa podziękowania kierujemy także do Katarzyny Rumowskiej z działu PR Gedeon Richter oraz do Jacka Zegarskiego, który wykonał dokumentację fotograficzną spaceru.