Pages Navigation Menu

Styczniowe rocznice

Styczniowe rocznice

Styczeń 2015 roku powinien mieć dla mieszkańców Grodziska szczególne znaczenie, obfituje bowiem w rocznice, które przywołują wspomnienia nie tylko o wydarzeniach takich jak sowieckie bombardowanie miasta 16 stycznia 1945 r. czy wkroczenie armii radzieckiej dzień później, ale także o ludziach ważnych dla naszej oświaty i kultury: Piotrze Krupińskim i Feliksie Dzierżanowskim.

10 stycznia minęła 80 rocznica śmierci Piotra Krupińskiego (na zdjęciu), organizatora grodziskej oświaty i nestora nauczycielstwa lokalnego. Urodzony na podlaskiej wsi, w 19 roku życia ukończył seminarium nauczycielskie, rozpoczynając trwającą 47 lat działalność na niwie oświaty. Po krótkim okresie pracy we Włocławku przybył do Grodziska, w którym pozostał aż do śmierci. Początkowo kierował pozostającą pod kuratelą rosyjską szkołą publiczną, tzw. rządową, by niedługo potem, w roku 1904  założyć wraz z żoną dwuklasową szkołę prywatną, która dała początek szkole podstawowej nr 1.  Siedzibą tej pierwszej w Grodzisku polskiej placówki był pierwotnie budynek przy ul. Błońskiej (ob. 11 Listopada), następnie izby wynajmowane w tzw. domu Dudkiewicza (ul. Kilińskiego 14), a w końcu własny gmach szkolny wybudowany w 1908 r. (ob.  Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego). Od 1914 r. szkoła Krupińskiego miała charakter powszechnej, a w 1917 r. zyskała status placówki państwowej i wielowyznaniowej. Od chwili uformowania się samorządu miejskiego Krupiński brał czynny udział w pracach samorządowych, sprawując mandat radnego wszystkich kadencji Rady Miejskiej oraz  Sejmiku Powiatowego, a także pełniąc funkcję wiceburmistrza Grodziska – na wszystkich stanowiskach najwięcej uwagi poświęcając sprawom oświaty i organizacji szkolnictwa w granicach powiatu.  Pogrzeb Piotra Krupińskiego przerodził się w wielotysięczną manifestację, w której udział wzięli jego uczniowie oraz pracujący z nim nauczyciele.

28 stycznia przypada 40 rocznica śmierci Feliksa Dzierżanowskiego, dyrygenta i kompozytora, popularyzatora muzyki ludowej, twórcy Ogniska Muzycznego w Grodzisku Maz. Urodzony w Rostowie nad Donem 2 stycznia 1890 r. był wnukiem zesłanego w głąb Rosji powstańca styczniowego. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Moskwie (klasa skrzypiec i kompozycji). Po 1922 r. wyjechał do Polski i osiedlił się w Milanówku, gdzie założył Polską Kapelę Ludową w 1933 r. rozpoczynając wraz z nią regularne występy na antenie Polskiego Radia. W 1947 r. powołał w Grodzisku Maz., w willi Radogoszcz Ognisko Muzyczne, które po otrzymaniu miana placówki publicznej zostało przekształcone w Szkołę Muzyczną I st.  Feliks Dzierżanowski zmarł w 1975 r. i został pochowany na warszawskich Powązkach.