Pages Navigation Menu

Brygadier nie dojechał

Brygadier nie dojechał

Działania zbrojne prowadzone w czasie I wojny światowej przez armię rosyjską i niemiecką w okolicy Grodziska sprawiły, że miasto przechodziło z rąk do rąk, zdobywane, wyzwalane, odbijane i zajmowane raz przez Niemców, raz przez Rosjan. Ostatecznie Grodzisk dostał się pod okupację niemiecką, dzięki czemu w 1916 roku zawitali tu walczący po stronie Niemiec i Austro-Węgier legioniści Józefa Piłsudskiego. Samego Komendanta nie było jednak wśród nich, ponieważ… był w Grodzisku już wcześniej. Jeszcze jako bojownik Polskiej Partii Socjalistycznej mieszkał w domu Snarskich przy ul. Putczyńskiej (obecnie ul. Montwiłła), gdzie znajdował się konspiracyjny punkt kontaktowy, a zarazem oddalona od naszpikowanego pracownikami tajnej policji miasta „melina”.