Pages Navigation Menu

Spotkanie z Kunnej Takaahaj

Spotkanie z Kunnej Takaahaj

Trudno orzec, czy sprawił to panujący na zewnątrz ziąb, czy wiedza na temat siarczystych mrozów panujących w ojczyźnie bohatera wieczoru. W każdym razie goszcząca w willi 16 marca z prelekcją na temat Jakucji Kunnej Takaahaj spotkała się z nader ciepłym przyjęciem ze strony licznie przybyłej publiczności. Jak się okazało podczas spotkania, jego drugim – równie ważnym  bohaterem był Wacław Sieroszewski, polski naukowiec i badacz kraju Sacha, bo tak Jakucję nazywają rdzenni mieszkańcy. To właśnie monumentalne dzieło Polaka sprawiało, że może on być nazwany ojcem dialogu pomiędzy odległymi, zdawałoby się, krajami i kulturami. Poza przypomnieniem, a tak naprawdę przedstawieniem sylwetki autora książki „12 lat w kraju Jakutów”, Kunnej Takaahaj opowiedziała zebranym o Jakucji widzianej przez pryzmat przyrody, architektury, demografii i tradycji, wierzeń, kuchni, zwyczajów i muzyki.

Uzupełnieniem wieczoru stał się spontaniczny koncert w wykonaniu Kunnej prezentującej możliwości instrumentu o pięknej nazwie homus (przypominającego drumlę), a także poprzedzony prelekcją naszego gościa pokaz filmu „Rzeka”.