Pages Navigation Menu

W kręgu judaizmu

W kręgu judaizmu

Co jedli pierwsi rodzice w Raju? Jaki owoc był tym „zakazanym”, którego spożycie sprowadziło na Adama i Ewę karę w postaci wygnania z ogrodu Eden? Oczywiście… jabłko? Błąd. Biblia nic nie wspomina o gatunku owocu z biblijnego drzewa, a rabini wskazują na winogrona lub etrog. Te i inne rewelacje, ukazujące świat religii i kultury żydowskiej przez pryzmat dań i zwyczajów kulinarnych, przedstawił licznie zebranej publiczności Tomasz Krakowski podczas wykładu 9 marca.

Poza rabinicznymi rozważaniami nad Torą słuchacze zapoznali się także z kalendarzem świąt żydowskich, poznali typowe dla każdego z nich dania oraz zasady koszeru, sposoby zastawiania stołu i symboliczne znaczenie potraw. Jak się okazało, wiele zwyczajów kulinarnych polskiej kuchni ma głębokie zakorzenienie w tradycji żydów aszkenazyjskich, a takie potrawy jak chała, ćwikła z chrzanem czy faszerowana ryba są niezbywalnym dziedzictwem potomków Dawida.

Prelekcja Tomasza Krakowskiego z Gminy Żydowskiej w Warszawie była kolejnym spotkaniem tematycznym poświęconym przedstawicielom wyznań i narodowości zamieszkującym niegdyś Grodzisk. Dotychczas mieliśmy okazję gościć pastor Halinę Radacz, duchowną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz prof. Lecha Mroza, etnologa, znawcę historii i kultury Cyganów.

Diakon Halina Radacz, która żartobliwie nazywa siebie księżną albo księżniczką (zgodnie z dekretem Józefa Piłsudkiego z 1929 r. każdemu duchownemu w Polsce przysługuje tytył księdza), przybliżyła publiczności historię parafii ewangelickiej w Żyrardowie oraz wyjaśniła różnice doktrynalne pomiędzy luteranami a „normalnym” Kościołem (określenie p. pastor). Równie interesujący i tak samo gęsto przetykany pytaniami od słuchaczy okazał się wykład prof. Lecha Mroza, który 28 lutego objaśniał nader licznemu audytorium kulisy wędrówki narodu cygańskiego „z Indii do Grodziska”.