Pages Navigation Menu

Kłopot zniknął, mostek pozostał

Niewielu mieszkańców Grodziska zdaje sobie sprawę, że widniejący przy ul. Montwiłła vis a vis wylotu ul. Sadowej betonowy mostek stanowi jedyną pamiątkę po rzeczce Kłopot, która meandrowała niegdyś przez dzielnicę miasta zwaną Romanówek, przemianowaną później na osiedle XX-lecia PRL. Przyznać trzeba, że mieszkańcy posiadający swe domostwa w pobliżu rzeczki mieli z nią nie lada… kłopot. Strumyk występował z brzegów wielokrotnie, zgodnie ze swoją kapryśną naturą, zalewając podwórka i ogrody. Z wyborem dlań nazwy nie było więc kłopotu. Co więcej, mieszkańcy musieli chyba polubić Kłopot, bo upamiętnili strugę w nazwie ulicy wytyczonej w okolicy potoku.