Pages Navigation Menu

Chodzili tem po niebie enieli

Chodzili tem po niebie enieli

Rewelacyjny, niezapomniany, wspaniały – z takimi epitetami na ustach opuszczali willę rozentuzjazmowani słuchacze koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu legendarnych Jąrzębin. Nie trzeba dodawać, że wszelkie komplementy pod adresem wykonawczyń były w pełni zasłużone. Śpiewaczki z Kocudzy przeszło godzinę wyśpiewywały mocnymi, białymi głosami bożonarodzeniowe utwory – zarówno kanoniczne, jak i regionalne – dzieląc się przy okazji z zebranymi gadkami na temat obyczajów i tradycji.

Występ uzupełniony został o swoisty koncert życzeń, uwzględniający prośby publiczności o wykonanie kolęd z regionu Roztocza czy niedalekiej Ukrainy, pięknych, wielogłosowych kompozycji, z wyraźną wschodnią nutą. Nie mogło również zabraknąć piłkarskiego przeboju, który przyniósł zespołowi rozgłos, wyśpiewanego chóralnie razem  ze słuchaczami. Na koniec wybrzmiały noworoczne, wierszowane życzenia wypowiedziane gwarą kocudzką, a zaraz po nich – niekończące się owacje. Według zgodnej opinii przybyłych, koncert Jarzębin okazał się dotknięciem żywej tradycji w jej najlepszym, najbardziej szlachetnym i autentycznym wydaniu. Śpiewaczki z Kocudzy nie odtwarzają bowiem dawnych pieśni ani folkloru, ale są w nim zanurzone na co dzień i przekazują to, co stanowi o ich tożsamości. Bogactwo kultury pogranicza.

Zespół Jarzębina to międzypokoleniowa,  żeńska grupa wokalna, która kultywuje tradycyjną kulturę śpiewaczą swojej rodzimej wsi Kocudzy i okolic (woj. lubelskie), zarówno w jej wymiarze religijnym, jak i świeckim. Źródłem bogatego repertuaru zespołu jest głównie tradycja ustna, w tym przekazy rodzinne, wioskowe, stare zapisy, nagrania archiwalne i śpiewniki nabożne.  Zespół z powodzeniem koncertuje, bierze udział w teatralnych inscenizacjach dawnych obrzędów i zwyczajów, występuje w całym kraju i za granicą. Jarzębina bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym swojej wsi, gminy, powiatu oraz całego regionu. Ceniona jest przede wszystkim za stylowe i pełne wyrazu wykonania repertuaru tradycyjnego. Dowodem uznania są trzy najwyższe nagrody – Złote Baszty – na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (2001, 2007, 2011), Nagroda im. Oskara Kolberga (2003) oraz częste zaproszenia na festiwale i koncerty solowe. Zespół ma liczne grono wiernych słuchaczy w całej Polsce, nie tylko amatorów kultury ludowej, ogromną popularność zyskał wykonaniem utworu „Koko Euro Spoko”, który został wybrany oficjalną piosenką Reprezentacji Polski na Euro 2012.  W skład zespołu wchodzą: Irena Krawiec – kierowniczka zespołu, Janina Oleszek, Beata Oleszek, Janina Dyjach, Władysława Dycha, Lucyna Jargiło, Monika Jargiło, Bogumiła Smagała.