Pages Navigation Menu

Gawędy nad garncarskim kołem III

Gawędy nad garncarskim kołem III

Grono garncarzy gniotło glinę godzinami gawędząc głośno. Oczywiście rozmowa gliniarzy dotyczyła tematów zawodowych. Tematem głównym były szopki. A materialne efekty warsztatów, które 24 listopada poprowadziła Justyna Potyńska, zostały zabrane do domu na dowód opanowania rzemiosła. Zajęcia poświęcone sztuce lepienia z gliny odbyły się w ramach cyklu edukacyjnego „Czego babcia używała, kiedy była mała?” przywołującego ginące zawody.