Pages Navigation Menu

Nasi bliscy, dziś dalecy, pamiętani

Nasi bliscy, dziś dalecy, pamiętani

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – pisała w wierszu Wisława Szymborska. W piątek 15 listopada, w czasie spotkania wspominkowego, pamięcią opłaceni zostali ci, którzy – choć odeszli – wciąż żyją w życzliwych wspomnieniach, anegdotach, refleksji jako osoby tworzące przez lata koloryt i historię naszego miasta. W gronie wspominanych znaleźli się m.in: Małgorzata Kulicka, Andrzej Siwiec, Jerzy Kowalczyk, Andrzej Potyński, Janusz Krupski, Zbyszek Szczerkowski, Wacław Karoń, Agenor Jastrzębiec-Kostka, Tadeusz Radecki, Zdzisław Grzesiewicz, Bogdan Lewandowski, Szczepan Brozych i Stefan Deptuszewski. Zdjęciom wyświetlanym na ekranie towarzyszyły barwne gawędy Aurelii i Janusza Sobierajów, a także spontaniczne – wygłaszane tytułem dopowiedzenia – głosy publiczności. Dzięki wspólnej narracji udało się stworzyć jedyną w swoim rodzaju panoramę sentymentalną złożoną z portretów zasłużonych dla Grodziska postaci zmarłych w ostatnich latach.