Pages Navigation Menu

O moim kraju…

O moim kraju…

 Wyboiste i kręte były drogi Polaków wiodące „ku Niepodległej”. Niemniej to właśnie znaczone heroicznym wysiłkiem lata walki o wolną ojczyznę przyniosły polskiej kulturze najpiękniejsze pieśni i wiersze o tematyce patriotycznej. Okazją do ich wysłuchania był koncert „O moim kraju…” przygotowany z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodłegłości przez chór „Viva la musica” pod dyr. Stanisława Wiśniewskiego, który miał miejsce 9 listopada.

Nader licznie zebrana publiczność, wśród której zasiedli żołnierze AK Ośrodka „Gąbka”-„Osa”, ze wzruszeniem słuchała pieśni ułańskich i legionowych, wierszy krzepiących ducha polskiego i umacniających poczucie narodowej więzi, a także śpiewała wraz z wykonawcami popularne, skoczne piosenki powstańcze. Dzięki grodziskim artystom wybrzmiały kompozycje znane i ugruntowane w polskiej świadomości, jak Rota czy Warszawianka, ale także utwory nieomal zapomniane, o których pamięć kultywowane była np. przez Polonię. Dzięki nim polskość mimo braku suwerennego państwa przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Ilustrowane pieśnią i wierszem drogi do wolności warto było przemierzyć z chórem „Viva la musica”.