Pages Navigation Menu

Pomyślnych wiatrów

Pomyślnych wiatrów

Z okazji 10 rocznicy istnienia Grodziskiego Klubu Żeglarskiego „Czysty Wiatr” w salach Radogoszczy otwarta została 23 października wystawa jubileuszowa dokumentująca dekadę z życia miejscowych żeglarzy – naśladowców Leonida Teligi, patrona klubu. Podobnie jak sławny obieżyświat, dziennikarz i konstruktor, który dzieciństwo i młodość spędził w Grodzisku żeglarze skupieni w „Czystym wietrze” oddają się swej pasji popartej edukacją, umiejętnością współpracy i wytrwałością w realizacji celów. Na kilkunastu planszach przedstawione zostały historyczne początki klubu wyłonionego z harcerskiej drużyny wodniackiej, a także barwne realia rejsów, obozów żeglarskich, wspólnej pracy i zabaw. Uroczystemu wernisażowi wystawy towarzyszył koncert szant w wykonaniu uczniów gimnazjum nr 3 w Grodzisku, któremu patronuje Teliga. Okrągła rocznica stała się również pretekstem dla otwarcia obchodów roku Leonida Teligi. Jak przystało na jubileusz, nie zabrakło życzeń, podziękowań i wzruszających wspomnień w koleżeńskim gronie.