Pages Navigation Menu

ZAP-pamiętany

ZAP-pamiętany

Niezwykłym wydarzeniem była wizyta w Radogoszczy prof. Zbigniewa Pełczyńskiego połączona z panelem dyskusyjnym poświęconym życiu i osiągnięciom urodzonego w Grodzisku filozofa, emerytowanego wykładowcy uniwersytetu Oksfordzkiego, który miał miejsce 16 czerwca. O dorobku naukowym, działalności społecznej i osobowości ZAP-a (tak profesor tytułuje się w korespondencji) opowiadali jego przyjaciele i współpracownicy: Małgorzata Lelonkiewicz i Jacek Wojnarowski, wywoływani do odpowiedzi przez prowadzącego rozmowę Aleksandra Kaczorowskiego. Sam prof. Pełczyński, rezerwujący dla siebie rolę arbitra w dyskusji, dał się namówić na wspomnienia dotyczące Grodziska oraz swoich przeżyć wojennych. Pretekstem do spotkania stało się wydanie w Wielkiej Brytanii anglojęzycznej biografii Pełczyńskiego pióra Davida McAvoya. Słowa uznania i podziękowania należą się Fundacji LAS za wkład w zorganizowanie spotkania.