Pages Navigation Menu

Mapa kultury żydowskiej

Mapa kultury żydowskiej

Wykład Jana Jagielskiego „Zachowane zabytki kultury materialnej Żydów Polskich” odbył się 15 lutego w willi Radogoszcz. Urokliwa, erudycyjna opowieść o istniejących w przestrzeni wielu miast i wsi polskich dowodach obecności społeczności żydowskiej przyciągnęła wielu słuchaczy, wśród których najbardziej liczną grupę stanowili uczniowie Gimnazjum nr 1 w Grodzisku. Jan Jagielski jest pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, badaczem historii i kultury Żydów polskich.