Pages Navigation Menu

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kulturalną.

Galeria Młodych – zapisy!

Posted by on Lut 26, 2018 in aktualności | 0 comments

Galeria Młodych – zapisy!

Harmonogram zajęć – tu! Zapisy krok po kroku. Osoba pełnoletnia samodzielnie zgłasza chęć udziału w zajęciach poprzez wypełnienia załącznika nr 1 – deklaracji udziału dla osób pełnoletnich. Opiekun osoby niepełnoletniej (powyżej 13 roku życia – musi mieć ukończone 13 lat) wypełnia deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 2. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć u koordynatora projektu w Willi Radogoszcz, ul. Sienkiewicza 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres koordynatora: m.gozdzikowksa@centrumkultury.eu (zdjęcia lub skany wypełnionych i podpisanych deklaracji). Załącznik 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA PEŁNOLETNIA Imię i nazwisko: data urodzenia:  Szkoła: klasa: Adres zamieszkania: Tel.: @-mail.:  Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin): …………………………………………………………….… …………………………………………………………….… …………………………………………………………….… Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału zawartymi w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję się ich przestrzegać. Zgodnie z pkt. 3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki moich danych osobowych, nieodpłatne publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach, a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe. ……………………………………………………………….. czytelny podpis uczestnika Załącznik nr 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W RAMACH GALERII MŁODYCH OSOBA NIEPEŁNOLETNIA Imię i nazwisko: data urodzenia:  Szkoła: klasa: Adres zamieszkania: Tel.: @-mail.: DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: Matka/Ojciec: Matka: nr tel.: @-mail: Ojciec: nr tel.: @-mail: lub Imię Nazwisko opiekuna prawnego nr tel.: @-mail: Deklaruję udział w poniższych zajęciach – (proszę wymienić rodzaj zajęć oraz termin) …………………………………………………………….… …………………………………………………………….… …………………………………………………………….… Oświadczam, że zapoznała/-łem się z zasadami udziału dziecka w zajęciach prowadzonych w ramach Galerii Młodych. Zasady te zawarte są w regulaminie placówki jednocześnie zobowiązuję swoje dziecko do ich przestrzegania. Zgodnie z pkt. §3 regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki danych osobowych dziecka, nieodpłatne publikowanie zdjęć dziecka na na stronie internetowej organizatora oraz Social Mediach a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity). Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe. ……………………………………………      ………………………………………………………………….. czytelny podpis uczestnika                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Do pobrania: Regulamin2...

read more

Galeria Młodych zaprasza na koncert 1 marca!

Posted by on Lut 16, 2018 in aktualności | 0 comments

Galeria Młodych zaprasza na koncert 1 marca!

Zapraszamy na Koncert Maksymiliana Łapińskiego! Koncert odbędzie się w ramach projektu Galeria Młodych. Już 1 marca w Willi Radogoszcz, wejście bezpłatne. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego oraz Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zaprasza młodzież zamieszkałą terenie gminy Grodzisk do udziału w projekcie GALERIA MŁODYCH. Projekt finansowany z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki. Tego dnia wysłuchamy utworów Maksymiliana Łapińskiego! Maksymilian Łapiński – wokalista, instrumentalista, kompozytor, ale przede wszystkim osoba z ogromną pasją. Muzyka w jego domu była od zawsze. Przygoda artystyczna zaczęła się od gitary. W liceum zostaje wokalistą szkolnego zespołu rockowego, gdzie debiutuje na lokalnych koncertach. Przełomowym okresem był jego wyjazd do Grecji, gdzie wieczorami w amfiteatrze grał swoje solowe koncerty. Od tamtego czasu Maksymilian mocno skoncentrował się na komponowaniu własnej muzyki na gitarę i wokal. W roku 2014 wyruszył w muzyczną podróż po Europie grając w takich miastach jak Paryż, Berlin czy Amsterdam. Po powrocie do Polski Maksymilian bierze udział w programie „Mam Talent”, gdzie usłyszał od jurorów 3 x TAK. Artysta uczył się od takich osób jak Grażyna Łobaszewska, Krystyna Prońko, czy Mietek Szcześniak. Jego występy towarzyszyły koncertom zespołów: Lady Pank, Wilki, Perfect. Jego ostatnim osiągnięciem było zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie – Hoffer Superhit Festival 2017, gdzie zaśpiewał autorską piosenkę. Aktualnie pracuje nad solową płytą....

read more

Wspieramy działania Pracowni Orange w Kozerkach!

Posted by on Lut 16, 2018 in aktualności | 0 comments

Tak! Wspieramy działania, zostaliśmy oficjalnym partnerem Pracowni Orange w Kozerkach! Zapraszamy do kliknięcia tu!

read more

Posted by on Lut 8, 2018 in aktualności | 0 comments

Z przykrością informujemy, iż z powodu choroby prelegentki jutrzejszy wykład nie odbędzie się.  Przepraszamy. Mamy nadzieję, iż w przyszłości uda nam się ponownie zaprosić do nas panią Renatę Hryciuk.

read more